Statistisk sentralbyrå Innrapportering


Velkommen til Statistisk sentralbyrås elektroniske rapporteringssystem


JAKTSTATISTIKK

Innsamlingen av jaktrapporter for jaktåret 2015/2016 er nå avsluttet. Resultatene blir publisert på Småvilt- og rådyrjakt og Jegere på jakt.

Rapporteringstjenesten åpnes igjen i januar 2017 for rapportering av jakten i jaktåret 2016/2017.

Innsamlinga av jaktrapportar for jaktåret 2015/2016 er no avslutta. Resultata vert publisert på Småvilt- og rådyrjakt og Jegere på jakt.

Rapporteringstenesta vil vere open igjen frå januar 2016 for rapportering av jakta i jaktåret 2016/2017.