Statistisk sentralbyrå InnrapporteringJAKTSTATISTIKK

Jakt og fangstrapporteringen
Alle som har betalt jegeravgift for jaktåret 2018/2019 skal rapportere jakt- og fangstutbytte
til Statistisk sentralbyrå. Nytt i år er at du skal rapportere via Altinn.

Jakt og fangstrapporteringa
Alle som har betalt jegeravgift for jaktåret 2018/2019 skal rapportere jakt- og fangstutbytet
til Statistisk sentralbyrå. Nytt i år er at du skal rapportere via Altinn.