Statistisk sentralbyrå Innrapportering


Velkommen til Statistisk sentralbyrås elektroniske rapporteringssystem


JAKTSTATISTIKK

Innsamlingen av jaktrapporter for jaktåret 2017/2018 er nå avsluttet. Resultatene blir publisert på Småvilt- og rådyrjakt og Jegere på jakt.

Innsamlinga av jaktrapportar for jaktåret 2017/2018 er no avslutta. Resultata vert publisert på Småvilt- og rådyrjakt og Jegere på jakt.