Statistisk sentralbyrå Innrapportering


Velkommen til Statistisk sentralbyrås elektroniske rapporteringssystem


JAKTSTATISTIKK

Innsamlingen av jaktrapporter for jaktåret 2016/2017 er nå avsluttet. Resultatene blir publisert på Småvilt- og rådyrjakt og Jegere på jakt.

Rapporteringstjenesten vil bli åpnet for rapportering av jakten i jaktåret 2017/2018 januar 2018.

Innsamlinga av jaktrapportar for jaktåret 2016/2017 er no avslutta. Resultata vert publisert på Småvilt- og rådyrjakt og Jegere på jakt.

Rapporteringstenesta vil vere open for rapportering av jakta i jaktåret 2017/2018 januar 2018.